Основне струковне студије - Струковни физиотерапеут - Прелазак

Обавештење у вези са преласком на нови студијски програм „струковни физиотерапеут“


1. Анатомија: разлика програма [преузмите PDF документ]

2. Корелативна неурологија: разлика програма [преузмите PDF документ]

3. Психологија: полаже се део здравствене психологије( Џамоња, Џ.Ј(2006):, Увод у психологију са здравственом психологијом- књига се налази у школској библиотеци.

4. Интерна медицина: Литература Ђурица. С (2000):, Интерна медицина ВМШ,  Београд- књига се налази у школској библиотеци:

 а) Студенти који су положили овај предмет, полажу разлику програма који обухвата подручје кардиологије, пулмологије и реуматологије.

б)  Студенти који немају положен испит из Интерне медицине полажу комплетан програм. То подразумева испуњавање предиспитних обавеза односно положена два колоквијума, израда семинарског рада и усмено полагање завршног испита.

Наведени испити се полажу пред Комисијом.

Када су у питању изборни предмети од дванаест понуђених студенти бирају шест предмета, с тим што се положени предмети признају, било да су полагани као обавезни, а сада изборни или обратно.