Основне струковне студије


За општу стратегију развоја спорта, неопходно је да се већа пажња посвети школовању квалитетног стручног кадра. Недовољан број спортских стручњака свих профила, представља велику препреку унапређењу рада и напредовања у спортским клубовима и свим спортским организацијама.

Професионални стручни рад у спорту подразумева високо струковно образовање, компетенције за квалитетан рад са децом, омладином и одраслима, са активним спортистима у свим фазама њихове спортске каријере.
Схватајући и препознавши потребу за стручним оспособљавањем тренера, менаџера и физиотерапеута у спорту, Висока школа за спорт (некада Виша школа за спортске тренере) сачинила је специфичне студијске програме са мултидисцпиплинарним приступом.

Студијски програми који су сачињени на основу најсавремених сазнања из области спортске науке, стручан наставни кадар који то реализује и услови у којима се изводи настава, гарант су квалитета будућих стручњака који излазе из ове образовне установе.

Интердисциплинарни приступ омогућава да одређени број истих програмских садржаја и/или предмета буде заступљен у више различитих студијских програма. Увођење изборних предмета у оквиру одређеног студијског програма, од којих су већина обавезни или изборни предмети на другим студијским програмима, представља могућност да студенти са појединих студијских програма под одређеним условима и у одређено време, могу да пређу са једног студијског програма на други, или да истовремено студирају два студијска програма.