КонсултацијеАнђелковић Марија
Понедељак
12:30 - 14:30
Наставнички кабинет 2 (други спрат)
Бошковић Бранко
Уторак
12:00-13:00
наставнички кабинет 3 (први спрат)
Вукушић Кристина
Среда
15:30-16:30
наставнички кабинет 3 (први спрат)
Вулетић Дејан
Четвртак
19:00 - 20:00
Наставнички кабинет 2 (други спрат)
Дрљачић Драгана
Четвртак
11:00 - 12:00
Наставнички кабинет 2 (други спрат)
Ивановски Александар
Четвртак
11:30 - 12:30
наставнички кабинет 3 (први спрат)
Илић Небојша
Уторак
11:00 - 12:00
наставнички кабинет (Управа школе)
Јањић Марија
Среда
12:00-13:00
наставнички кабинет С7 (приземље)
Јевтић Миодраг
Четвртак
12:00 - 13:00
наставнички кабинет 1 (други спрат)
Јелушић Веселин
Четвртак (сваки други четвртак, почев од 25.10.)
15:00-15:00
Наставнички кабинет 2 (други спрат)
Крстић Ана
Среда
10:00 - 11:00
наставнички кабинет (Управа школе)
Лазаревић Предраг
Четвртак
11:30-12:30h
наставнички кабинет 3 (приземље)
Лазаревић Снежана
Понедељак
12:00-13:00
наставнички кабинет (Управа школе)
Луковић - Јаблановић Драгица
Уторак (сваког другог уторка, почев од 9.10.)
12:00 - 13:00
наставнички кабинет 1
Малићевић Сеад
Уторак
11:30-12:30
Наставнички кабинет 2 (други спрат)
Марков Чикић Ивана
Понедељак
14:30-15:30
Наставнички кабинет 1 (други спрат)
Милићев Снежана
Понедељак
12:00 - 13:00
Кабинет за кинезитерапију
Милосављевић Срђан
Петак
12:00-13:00
наставнички кабинет 4 (први спрат)
Младеновић Маријана
Петак
12:00-13:00
наставнички кабинет 1 (други спрат)
Симанић Игор
Уторак
Четвртак
9:00 - 11:00
9:00-11:00
Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику.
Стојменовић Тамара
Понедељак
09:00-10:00
Наставнички кабинет 2
Топаловић Ивана
Петак
Субота
12:30-13:30
10:00-11:00
наставнички кабинет 1 (први спрат)
Oрдинација
Трифуновић Јованка
Понедељак
Петак
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
наставнички кабинет 1 (други спрат)
Ћирић-Дувњак Катарина
Субота
12:30ч
Наставнички кабинет 2 (други спрат)