Консултације


Бошковић Бранко
Среда 12-13
Вукушић Кристина
Петак 14-15
Драгана Дрљачић
Среда 13-14
Ивановски Александар
Понедељaк 12:30-13:30
Јевтић Миодраг
Уторак 14:30-15:30
Крстић Ана
Четвртак 12-13
Лазаревић Предраг
Петак 11-12
Лазаревић Снежана
Среда 13-14
Марков-Чикић Ивана
Уторак 11:30-12:30
Милићев Снежана
Среда 12-13
Милосављевић Срђан
Четвртак 10:30-11:30
Младеновић Маријана
Петак 11-12
Симанић Игор
Четвртак 11:30-12:30, Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику, Војводе Путника 7
Нина Стојадиновић
четвртком од 12:00
Вељко Прокић
уторком од 16:45
Марија Трајков
понедељак 15:30-16:30
Драгица Луковић Јаблановић
четвртак 15-16
>Небојша Илић
Понедељком од 12:00
Топаловић Ивана
Субота 10-11, ординација PHYSICAL, Цетињска 14
Ћирић-Дувњак Катарина
Четвртак 11:30-12:30
Филиповић Десанка
Понедељак 10:30-11:30