Испитни рокови у текућој школској години

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, јулски, септембарски и октобарски.

Студент може пријавити испите само уколико је испунио предиспитне обавезе, подмирио своје финансијске обавезе према Школи (сходно потписаном Уговору о динамици измиривања финансијских обавеза) и оверио претходни семестар..

Испитни рокови:

  • Јануарски рок: од 29. јануара до 10. фебруара 2018. године.
  • Априлски рок: од 2. до 14. априла 2018. године.
  • Јунски рок: од 11. до 23. јуна 2018. године.
  • Јулски рок: од 2. до 15. јула 2018. године.
  • Септембарски рок: од 3. до 15. септембра 2018. године.
  • Октобарски рок: од 17. до 29. септембра 2018. године.

Цена испита за редовне студенте износи 1.000 динара, за студенте који су изгубили статус редовног студента је 1.500 динара, за студенте из бивших југословенских република износи 15€ (осим из Републике Српске, Црне Горе и Македоније), а за стране држављане износи 20€ у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а.

Испити се могу пријавити и након за то одређеног рока, најкасније 2 дана пре датума предвиђеног за испит, по цени од 2.000 динара.

Попуњену испитну пријаву, заједно са признаницом о извршеној уплати студент предаје на шалтеру Студентске службе. Уколико студент преда испитну пријаву, а није измирио своје финансијске обавезе, она се неће узети у обзир.

Пријављивање испита телефоном и СМС-ом није могуће

Распоред полагања за испитни рок: Распоред полагања за испитни рок: Септембар 2018

Пријава испита за септембарски испитни рок одржаће се од понедељка 27.08. до четвртка 30.08.2018. године.