ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕСве важне информације објављују се на огласним таблама и Интернет презентацији Школе: www.vss.edu.rs

Информације о распореду предавања и испита, студенти могу добити искључиво преко огласних табли или Интернета. Ове информације нису доступне преко телефона.

Сва остала обавештења студенти могу добити у Студентској служби, или позивом на бројеве телефона: 011/ 7550-162 и 063/ 243-414.

Радно време Студентске службе је од 9:00 до 16:00 часова и студенти могу користити услуге ове службе само у то време.

Издавање оверених потврда и уверења обавља се један дан након подношења захтева и то у времену од 9:00 до 16:00 часова, у Студентској служби.

Календар за школску 2017/18. годину

Зимски семестар почиње 3. октобра 2017. и завршава се 20. јануара 2018. године. Завршетком зимског семестра почиње зимски распуст, током којег се организује и одржава јануарски испитни рок.

Летњи семестар почиње 19. фебруара и завршава се 1. јуна 2018. године. По завршетку летњег семестра одржава се јунски, а потом и јулски испитни рок.

Нерадни дани

Школа неће радити:

 • 11. новембра (Дан примирја у I светском рату);
 • у време новогодишњих и божићних празника, од 1. до 8. јануара 2018. године (30. децембар је последњи радни дан, а 9. јануар први радни дан);
 • 15. и 16. фебруар 2018. године (Дан државности);
 • у време ускршњих празника, од 6. до 9. априла 2018. године (5. април је последњи радни дан, а 10. април је први радни дан након Ускрса);
 • у време првомајских празника, 1. и 2. маја (3. мај је први радни дан након празника).

Пријављивање испита

Студент може пријавити испите само уколико је испунио предиспитне обавезе, подмирио своје финансијске обавезе према Школи (сходно потписаном Уговору о динамици измиривања финансијских обавеза) и оверио претходни семестар.

Попуњену испитну пријаву (пријавни испитни лист на којем студент заокружује испите које ће полагати у том испитном року), заједно са признаницом о извршеној уплати, студент предаје на шалтеру Студентске службе. Уколико студент преда испитну пријаву, а није измирио своје финансијске обавезе, она се неће узети у обзир.

Пријављивање испита износи 1.000 динара по испиту. Студент може пријавити испит и након одређених термина, али у том случају плаћа 2.000 динара по испиту.

Пријављивање испита електронском поштом, телефоном и СМС-ом није могуће.

Испитни рокови:

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, јулски, септембарски и октобарски.

 • Јануарски рок: од 29. јануара до 10. фебруара 2018. године
 • Априлски рок:              од 2. до 14. априла 2018. године
 • Јунски рок:                  од 11. до 23. јуна 2018. године
 • Јулски рок:                  од 2. до 15. јула 2018. године
 • Септембарски рок:     од 3. до 15. септембра 2018. године
 • Октобарски рок:          од 17. до 29. септембра 2018. године

Термини за пријављивање испита биће објављени пред сваки испитни рок, а најчешће се заказују две недеље пре почетка рока.

Услов за упис наредне године студија

Студент може да упише другу годину студија уколико је стекао најмање 42 ЕСПБ у првој години.

Трећу годину студенти могу да упишу уколико су стекли најмање 91 ЕСПБ (у првој години студија 60 ЕСПБ и у другој 31 ЕСПБ). 

Полагање колоквијума

Излазак на колоквијум у трећем и сваком наредном термину, обавезно се пријављује и плаћа 500 динара (уплатницом). Ова одлука се примењује увек када се неки колоквијум организује по трећи и сваки наредни пут, без обзира на то да ли је студент прва два пута пао, или уопште није изашао на полагање колоквијума.

Поништавање испита

Уколико студент није задовољан оценом добијеном на испиту, има право на поништење оцене у року од 36 часова, подношењем молбе надлежном органу Школе за поништење испита и поновно полагање. Молба се разматра у року од 24 сата. Уколико се молба усвоји, студент поново полаже испит у року од три дана од дана пријема одлуке надлежног органа.

Овера семестара

У недељи након одслушаних предавања, и у зимском и у летњем семестру, врши се овера одслушаног семестра попуњавањем семестралног листа. Упис наредног семестра мора се извршити пре почетка семестра (попуњавањем новог ШВ обрасца, уз приложен доказ о уплати тог семестра).

Издавање потврда

Студенти имају право на добијање бесплатних уверења за регулисање права на: дечји додатак, породичну пензију, инвалидски додатак, добијање здравствене књижице и легитимације за повлашћену вожњу. Ова уверења се издају један дан након подношења захтева, и то у времену од 9.00 до 16.00 часова, у Студентској служби.

Услови студирања

Према Закону о високом образовању, чл. 94, статус студента престаје у случају:

 • исписивања са студија,
 • завршетка студија,
 • неуписивања, или необнављања школске године,
 • да не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма (у случају ове школе, то је 6 година),
 • изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Библиотека

Радно време библиотеке је од 8.00 до 16.00 часова. Књиге се позајмљују нaјвише на 10 радних дана, а студент је дужан да у библиотеци остави индекс или личну карту.
Уколико студент задржи књиге дуже од предвиђеног Правилника о раду библиотеке, у обавези је да плати 150 динара за сваки дан кашњења.

Студенти се могу ближе информисати о раду Школе и њеним правилницима преко линка: javno-publikovani-dokumenti

Септембар, 2017. године

УПРАВА ШКОЛЕ